Mesačný archív: marec 2012

Bash: I/O presmerovanie trochu netradične.

Nedávno som narazil na menší problém s presmerovaním výstupu skriptov
spúšťaných iným skriptom na STDOUT a zároveň aj do súboru. To by nebol
problém.
Problém ale vznikol špecifickými požiadavkami správania sa behu skriptov.
Zobraziť viac